Stručně o historii

Myšlenka postavení a provozování denního stacionáře pro seniory v Ruprechticích se zrodila v roce 2005 ve společnosti ruprechtických přátel s profesionální zkušeností ze sociální práce, navštěvujících místní kostel. Vzniklo občanské sdružení 5 lidí a protože všichni navštěvovali a navštěvují ruprechtickou farnost, dali si název Ruprechtické farní sdružení. Během tří let se podařilo získat zkušenosti z podobných zařízení v Čechách a v Německu. Po mnoha žádostech a velkém úsilí na nejrozmanitějších stranách byl projekt doporučen jako potřebný z pohledu místní samosprávy i z pohledu ministerstva práce a sociálních věcí. Na tomto základě byla získána na začátku roku 2008 investiční dotace ze státního rozpočtu, která pokryla rozhodující část stavebních nákladů a umožnila výstavbu domu střediska seniorů během tohoto roku. Provoz denního stacionáře byl zahájen po udělení registrace Krajským úřadem Libereckého kraje v dubnu 2009. Současně byly pronajaty 3 malometrážní byty zvláštního určení v prvním patře domu, sloužící handicapovaným seniorům k trvalému bydlení.