Personál

Ve stacionáři pracují 4 pracovnice v přímé obslužné péči a jeden dobrovolník.

Simona Eliášová
vedoucí péče

Dáša Hiklová
pracovník v sociálních službách

Hana Veselá
pracovník v sociálních službách

Martina Turecká
pracovník v sociálních službách

Kapacita

Kapacita denního stacionáře je max. 13 míst a je závislá na zdravotním stavu uživatelů. Počet uživatelů je však proměnlivý vzhledem k jejich pokročilému věku a zdravotnímu stavu.