Zřizovatel a provozovatel

logo RSF - Ruprechtické farní sdužení

Zřizovatelem a provozovatelem střediska seniorů v Ruprechticích je Ruprechtický farní spolek, nezisková organizace, IČO: 27016781, se sídlem na adrese Divoká 1186, Liberec 14.
Podrobné kontakty zde.


Financování

Provoz střediska seniorů je financován z více zdrojů, obdobně jako u podobných neziskových organizací . Základními zdroji jsou: dotace MPSV, dotace Libereckého kraje, příspěvky uživatelů a příspěvky dárců. Na podporu zařízení lze přispět na účet 35-9386570217/0100. Každému přispěvovateli patří velký dík a uznání.