Jsme připraveni pečovat o Vaše blízké, přijďte se podívat.
Kapacita stacionáře je téměř naplněná, denní program je zajímavý pro zvídavější i klidnější seniory.
Podle zájmu cvičíme, pečeme, zpíváme, vyprávíme si, objevujeme mnoho zajímavostí, vyrážíme na drobné vycházky…

V případě podrobnějších informací volejte prosím paní vedoucí 603359634.Denní stacionář pro seniory

Poslání denního stacionáře

Posláním denního stacionáře U Antonína je poskytnout uživatelům se sníženou soběstačností (z důvodu věku nebo dlouhodobě nepříznivému zdravotního stavu) denní pobyt v příjemném prostředí denního stacionáře, podporovat samostatný a soběstačný způsob jejich života s ohledem na jejich individuální přání, potřeby a zájmy. To vše v podmínkách, které jsou blízké jejich vlastnímu prostředí, prostřednictvím osobní účasti na aktivitách denního stacionáře.


Komu jsme určeni

Denní stacionář je určen seniorům a osobám s jiným zdravotním postižením od 50 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Více najdete v Popisu realizace služby.

 
 

Denní program

Četba denního tisku, rozhovory, denní aktuality (svátky, výročí a události), trénování paměti (hry s písmeny a se slovy, vzpomínání, kvízy, poznávací hry atd.), protahovací cvičení, pracovní činnosti (práce s papírem a textilem, pomoc při pečení atd.), hudební zábava, zpěv, poslech, společenské oslavy a společenské hry, venkovní pohyb, posezení v zahradě, opékaní buřtů, vycházky, odpočinek, spánek.

DENNÍ ROZVRH
8:00 - 9:30 příchod uživatelů, snídaně, četba denního tisku, relaxační cvičení, zpěv
9:30 – 11:30 rukodělné práce (papír,textil, bižuterie, košíky), pečení, procházky a výlety
11:30 – 13:00 příprava na oběd, oběd, úklid
13:00 – 14:00 polední klid, stolní hry
14:00 – 16:00 společenské hry, cvičení paměti, protahovací cvičení, poslech hudby, zpěv

V případě příznivého počasí podnikáme také různé výlety po okolí spojené se zmrzlinovým občerstvením.

Program denního stacionáře je doplněn odpoledním klubem seniorů pro veřejnost od 14 hodin:
1. středa v měsíci posezení u cimbálu


Doplňující služby

Pedikúra, návštěva kadeřníka.


Doprava mikrobusem

Automobil je využíván na výlety po blízkém okolí. Mikrobus je vybaven tak, aby poskytoval seniorům maximální pohodlí.


TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU!
Služba denního stacionáře U Antonína je podporována z finančních prostředků Libereckého Kraje a Statutárního města Liberec.
Partneři:
kraj-lbc.cz liberec.cz ruprechtice.cz - oficiální portál